Colofon

De DeStadNijkerk.nl is een uitgave van:

BDUmedia

Marconistraat 33

3771 AM Barneveld

Redactieadres:

Postbus 67

3770 AB Barneveld

Telefoon: 0342-494911

E-mail: stad.nijkerk@bdu.nl

Uitgever

Wiljo Klein Wolterink


Advertenties krant en website:


BDUmedia

Marconistraat 33

3771 AM Barneveld

Telefoon: 0342-494888

E-mail: verkoop.ug@bdu.nl

Rubrieksadvertenties:

E-mail: www.bdurubriek.nl

De Mediadocumentatie van alle uitgaven van
BDUmedia is beschikbaar via Internet:

E-mail: Naar Mediadocumentatie >>

Bezorgklachten?

Deze kunt u doorgeven via het bezorgklachtenformulier >>

Of via telefoonnummer 088-0109801

© Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de BDUmedia c.q. de betreffende auteur.