Europese subsidie voor Accent

05-07-2013 00:00
VAN DE REDACTIE
0 reacties
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
NIJKERK – Accent Nijkerk heeft een subsidie binnengehaald vanuit het subsidietraject van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project met de titel Opportunities for People in Midden-Nederland bracht ruim € 120.000,- op.

Tijdens de accountantscontrole in maart 2013 van dit jaar werden de projecten van Accent Nijkerk door de accountant als voorbeeldprojecten ESF genoemd. Het Agentschap van het ministerie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid zei letterlijk: ,,Inhoudelijk en qua subsidie-visie springt deze school er bovenuit. Het Agentschap SZW gaat deze school meenemen als voorbeeld van hoe subsidies doelmatig gebruikt worden. Wellicht dat het agentschap komt kijken naar deze good practice van de toepassing van ESF. De lunches gemaakt door de leerlingen waren geweldig en professioneel."

Accent Nijkerk ziet de subsidie als een aanvulling op het budget, dat extra mogelijkheden geeft voor leerlingen. Aan het ESF nemen leerlingen deel die staan ingeschreven op de school voor praktijkonderwijs én 15 jaar of ouder zijn. Met het project ESF worden de mogelijkheden tot arbeidstoeleiding en participatie van de leerling vergroot. Onder de ESF-activiteiten vallen arbeidskundig onderzoek, leerling werkplaatsen, branchegerichte cursussen, nazorg en netwerkvorming.
 
Jan Hofman, locatieleider en ESF-coördinator, vindt het belangrijk dat Accent Nijkerk inspeelt op de toekomstige ontwikkelingen. In 2015 gaat de zogenaamde Participatiewet in werking. Het kabinet wil dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Het kabinet wil kansen creëren, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Jan Hofman: ,,De grondgedachte van deze wet spreekt mij aan. Iedereen moet meegaan doen op de arbeidsmarkt. Toch zie ik ook zorgpunten. Juist ook omdat deze decentralisatie hand in hand gaat met bezuinigingen. Voorwaarde voor succes is zoals zo vaak, dat we als samenleving gezamenlijk optrekken volgens de drie ‘0’s: Overheid, Ondernemers en Onderwijs. Vandaar dat ik zo enthousiast ben over de samenwerking in onze gemeente en in de regio met die andere twee partijen.”


SqlXml execution failed. ORA-00936: missing expression
  • Agenda